Korona teki meille kaikille selväksi, että kaikkia epäpuhtauksia emme voi silmällä havaita. Meille tuli näkymätön uhka, jota vastaan taistelemme. Puhtaus on tärkeä osa hyvinvointiamme ja siivous on menetelmä, jolla pidämme sitä yllä. Näin ennaltaehkäisemme sairastumisia sekä huolehdimme terveydestä.

siivoustyömenetelmät sekä aineiden, välineiden ja koneiden valinta vaikuttavat oleellisesti siiovustyön tulokseen. Myös työhön käytetty aika määrittää osaltaan miten puhdasta on mahdollista saada aikaan. Toimistot, urheilukeskukset, koulut, päiväkodit, hoivalaitokset ja sairaalat – kaikkien toiminnalle on tärkeää varmistaa toimiminen puhtaissa ja vaarattomissa tiloissa. Aina emme kuitenkaan saavuta haluttua lopputulosta, vaikka silmämääräisesti ympäristö näyttäisi puhtaalta.

i-know-testisalkun sisältämillä mittauslaittella voidaan helposti todentaa pintojen puhtautta, kirkkautta tai liukkautta. Näin saadaan tarkkaa tietoa sekä objektiivista palautetta siivousprosessista ja sen lopputuloksen laadusta. Salkusta löytyy ATP-mittari, kitkamittari sekä kiiltomittari. Jatkuva ja luotettava laadunseuranta helpottuu menetelmien avulla.

Korona-aikaan on painotettu käsienpesun merkitystä ja myös kosketuspintojen puhdistaminen on noussut vahvasti esille. Lattiapinnat ovat kuitenkin jääneet hyvin vähäiselle huomiolle. Lattioille päätyy bakteereja ja viruksia esimerkiksi aivastusten myötä ja sitä kautta lika ja infektiot kulkeutuvat helposti paikasta toiseen. On siis tärkeää kiinnittää huomio myös lattiapintojen puhdistukseen.

Työpaikan, koulun, päiväkodin tai esimerkiksi sairaalan puhtaudella on iso merkitys terveydellemme. Ammattitaitoinen ja laadukas siivous takaa meille terveen ja viihtyisän ympäristön elää ja toimia. Taistelemme näkymätöntä vastaan – tehdään se näkyväksi ja voitetaan taistelu.

Puhtaus on terveyttä.