Teksti: Petri Porkola, Sirkku Murtomäki, Kristall Pro

Siivouksen yhteydessä ympäristönäkökulmat, kuten vedenkulutuksen vähentäminen ja kemikaalien käytön minimointi, ovat tulleet entistä keskeisemmiksi osaksi vastuullista toimintaa. Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja ergonomian merkitys korostuvat. Artikkelissa käsitellään vedenkäytön vähentämistä i-mop-yhdistelmäkoneen avulla sekä ergonomian tärkeyttä siivoustyössä.

Yletön väljän veden ja kemikaalien käyttö siivouksessa on onneksi vähentynyt, kuitenkin vielä edelleen useassa keittiössä tehdään siivous ”letkuttamalla” tilat runsaalla vesimäärällä ja käsityömenetelmin harjaa tai hankauspesintä käyttäen, mitkä ovat ergonomisesti raskaita menetelmiä. Lisääntyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi tärkeä syy pysähtyä miettimään ja kehittämään siivousmenetelmiä myös keittiötiloissa. Nyt olisi hyvä hetki siirtyä nykyaikaisiin siivousmenetelmiin ja pestä lattiat ja muut pinnat koneellisesti taloudellisemmin, tehokkaammin, ergonomisemmin ja vastuullisemmin; samalla työntekijää, pintoja, rakenteita ja vettä säästäen.

Vedenkäytön vähentäminen tehokkaasti ja ergonomisesti koneiden avulla

Siivoustyön tavoitteena on saavuttaa korkea puhtausaste, mutta samalla on huomioitava, että kosteat pinnat voivat olla ihanteellinen kasvualusta bakteereille. Ergonomisilla ja tehokkailla siivousvälineillä varmistetaan, että pinnat kuivuvat nopeasti ja bakteerien leviäminen estetään. Tämä on erityisen tärkeää paikoissa, joissa hygienia on ensisijaisen tärkeää, kuten keittiöissä ja muissa elintarviketiloissa. Vedenkäytön vähentämisellä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Säästämällä vettä siivoustyössä vähennetään vedenkulutusta ja samalla säästetään energiaa. Lisäksi vähentynyt kemikaalien käyttö yhdistettynä vedenkäytön vähentämiseen vähentää myös ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. Runsaan vedenkäytön vähentäminen ja ergonominen lähestymistapa siivoustyöhön eivät ainoastaan tue ympäristöä, vaan myös parantavat työntekijöiden hyvinvointia ja tehostavat siivoustyötä. Ergonomia on avainasemassa siivoustyössä, sillä se vaikuttaa suoraan työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Ergonomiset työvälineet, kuten esimerkiksi yhdistelmäkone ja harjapesuri, vähentävät fyysistä rasitusta ja estävät työtapaturmia. Työn mielekkyys ja tehokkuus liittyvät suoraan ergonomiseen suunnitteluun. Kun työntekijä voi käyttää työvälineitään vaivattomasti ja mukavasti, työn tehokkuus kasvaa. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vähentää sairauspoissaoloja, mikä on sekä työnantajan että työntekijän etu.

Esimerkkinä keittiöiden siivous i-mop-yhdistelmäkoneen ja i-scrub-harjapesurin avulla

 Vähemmän vettä, mutta enemmän mekaniikkaa käyttävä i-mop-yhdistelmäkone tarjoaa toimivan ratkaisun vedenkulutuksen vähentämiseen keittiöiden, kylmiöiden ja muiden tilojen lattiapintojen puhdistamisessa. Sen käyttöönotto ja käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi, mikä vähentää käyttöönottokynnystä ja nopeuttaa siivoustyötä. Akkukäyttöisen, ilman verkkovirtajohtoa toimivan i-mopin rakenne ja liikkuvuus mahdollistavat turvallisen ja vaivattoman pääsyn aivan kalusteiden viereen ja alle sekä siirtymisen eri työskentelyalueiden välillä. Tämä on erityisen hyödyllistä keittiöissä, joissa on usein paljon laitteita ja kalusteita. i-mopin monipuolisuus, kun siihen vaihdetaan erilaisia harjoja, tekee siitä ihanteellisen, hygieenisen työkalun monenlaisiin siivoustehtäviin. Näin samalla koneella voidaan pestä esimerkiksi keittiö, ravintola, sosiaalitilat jne. Yksi tehokas, aikaa säästävä keino on valmistella i-mop heti aamulla valmiiksi, jolloin se on nopeasti käytössä koko päivän. Tämä tehostaa työskentelyä ja vähentää käyttöaikaa ja säästää kustannuksia. Tupla-akuilla konetta voidaan käyttää vaikka 24/7.

i-scrub-harjapesurin hyödyntäminen sekä lattia- että tasopintojen puhdistamisessa

Keittiötilojen hygieeninen puhdistus on olennaisen tärkeää ruoanvalmistuksessa, ja koneet ovat ehdoton apu tässä työssä. Keittiöissä siivoustyö on vaativaa, sillä pinttynyttä likaa ja rasvaa on usein vaikea poistaa perinteisin käsimenetelmin. Akkukäyttöinen i-scrub-harjapesuri tarjoaa tehokkaan ratkaisun tähän ongelmaan sekä lattia- että tasopintojen puhdistuksessa. Harjojen tehokas pyörimisliike poistaa lian ahtaistakin paikoista. Esimerkiksi allaskaivojen puhdistaminen on usein työlästä ja epämiellyttävää. Harjapesurin avulla tämä tehtävä voidaan tehdä nopeammin ja tehokkaammin. Säädettävän varren ja nivelöidyn puhdistuspään avulla harjapesuri pääsee käsiksi vaikeapääsyisiin paikkoihin poistaen lian ja epäpuhtaudet. Samalla vedenkulutus minimoidaan, mikä on erityisen tärkeää, kun huomioimme ympäristönäkökulmat. Koneen mukana tulevalla käsikahvalla, harjoilla ja laikoilla voidaan puhdistaa myös tasopinnat ja teräspinnat. Vedenkäyttöä vähentävien i-mop -yhdistelmäkoneen ja i-scrub -harjapesurin yhdistelmä tarjoaa innovatiivisen ja tehokkaan ratkaisun siivoustyöhön edistäen samalla ympäristönäkökohtia, työntekijöiden hyvinvointia ja siivoustyön tehokkuutta. Nämä modernit työkalut ovat askel kohti kestävää ja innovatiivista siivoustoimintaa, siivousta vuonna 2024.