Maailmanlaajuinen pandemia on nostanut siivous- ja puhtaanpidon alan keskiöön aivan toisella tavalla kuin aiemmin. Se on tuonut näkyväksi missiomme, jonka mukaan puhtaus on aina myös terveyttä. Siivouksen tarve on kasvanut merkittävästi ja tilojen puhtaus kiinnostaa nyt myös yksittäistä käyttäjää enemmän kuin ennen. Siivousala on monella tapaa murroksessa. Tässä blogissa käymme läpi alan totuuksia, joiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen olisi näkemyksemme mukaan syytä panostaa lähivuosina. 

Työvoimapula – siivousalasta pitää tehdä houkuttelevampi

Merkittävin alaamme leimaava ongelma on jatkuva työvoimapula. Tämä tulee lisääntymään entisestään, kun Suomen huoltosuhde heikkenee. Koko yhteiskuntamme toimivuutta ja hyvinvointia uhkaavaan palvelu- ja hoitoalaa koskettavaan työvoimapulaan pitäisi päättäjien puuttua välittömästi.

Myös lisääntyvät terveydelliset ongelmat  mm. mielenterveys ja isot luvut tuki-ja liikuntaelinsairauksissa puhtausalalla lisäävät haastetta ja vaikuttavat saatavilla olevaan työvoimaan.

Yksi ratkaisu alan työvoimapulaan on, että siivouksesta ammattina pitää tehdä houkuttelevampi. Näkemyksemme mukaan asiaa auttaa, jos alan ulkoinen ilme ja toimijoiden välineet ja koneet päivitetään nykyaikaan. Vanhanaikainen työpuku ja moppi kädessä ei ole se kaikkein houkuttelevin kuva verrattuna hymy huulilla modernin ja keveän koneen kanssa etenevään ammattilaiseen, kenties vaikkapa nuoreen henkilöön.

Koneellinen siivous nostaa siivouksen arvostusta myös työyhteisöissä, sillä ketterä kone herättää aina kiinnostusta. Puhumattakaan että tuloksena on puhdas ja terve tila, nopeasti, ergonomisesti ja tehokkaasti toteutettuna.

Lue lisää siitä, miten i-siivouskoneet helpottavat siivoojan arkea

Me Kristall Pro -tiimissä haluamme tehdä näkyväksi, että siivous on mielenkiintoinen, vaihteleva ja kiva ammatti siinä missä muutkin työt. Oikein tehdyillä kone- ja välinehankinnoilla säästetään paitsi siivoojan hermoja ja kohotetaan alan arvostusta, säästetään myös merkittävästi kustannuksissa. Laskelmiemme mukaan vaihdos i-range -koneisiin tuo jo parissa vuodessa pienessäkin kohteessa parhaimmillaan yli 10 000 euron säästöt, jos verrataan perinteisen yhdistelmäkoneen käyttökustannuksiin.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää ja arvioimme säästöjä juuri teidän kohteissanne!

Koulutuksen pitää paremmin vastata alan tarpeita 

Työvoimapulan ohella toinen merkittävä kehitysalue on siivous- ja puhtaanapidon alan nykyinen osaaminen ja koulutus – vastaako se tällä hetkellä oleviin alan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla? Menetelmät ja ihmisten taidot eivät kehity samalla vauhdilla kuin ala ja vaatimukset yleisesti kehittyvät. Näkemyksemme mukaan siivousalalla pitäisikin tarjota enemmän tehostettua kurssimuotoista, lyhytkestoisempaa esim. 1–2 kk koulutusta. Tämä varmistaisi osaamisen tason säilymisen ja kannustaisi uutta väkeä alalle. Nykyinen koulutuksen pituus suhteessa alan palkkatasoon ei motivoi kouluttautumaan ja johtaa helposti lyhyisiin työsuhteisiin.

Koulutuksessa tulisi panostaa entistä enemmän myös siivousalan työnjohdon kouluttamiseen. Esimerkiksi siivousalan esihenkilöiden taloudenhallinnan osaamista tulisi vahvistaa, jotta alan hankinnoissa päätökset tukisivat kokonaistaloudellisia ratkaisuja niin henkilöstön sekä laitehankintojen osalta.

Vastaatko siivouskoneiden hankinnasta? Ethän tee näitä virheitä kilpailutuksessa

Vastuulliset päätökset ovat keskiössä myös siivousalalla 

Siivousalalla tehdään päivittäin valintoja, jotka liittyvät vastuullisuuteen. Päivittäiset siivoustoimenpiteet kuluttavat vettä, energiaa ja puhdistusaineita, mikä aiheuttaa osaltaan ympäristövaikutuksia. Puhtaus on terveyttä, joten siivousta koskevilla päätöksillä vaikutetaan merkittävästi niin siivousalan ammattilaisten hyvinvointiin ja työturvallisuuteen kuin koko yhteiskunnan terveyteen.

Lue blogistamme, kuinka i-siivouskoneet tukevat vastuullisuutta siivousalalla.

Siivouksen näkökulma mukaan tilasuunnitteluun

Uusia tiloja suunniteltaessa on syytä entistä paremmin ottaa mukaan myös siivouksen näkökulma. Helppohoitoiset pintamateriaalit ja esteettömät rakenteet ovat välttämättömiä, kun halutaan optimoida tilojen toimivuutta ja käytön aikaisia kustannuksia. On melko tavallista, että uusissa upeissa tiloissa tulee esiin isojakin ongelmia tilojen siivottavuudessa, esimerkiksi lattian kantavuus ei kestä nosturia, joka vaadittaisiin, että päästäisiin puhdistamaan myös hankalimmat paikat.

Toinen esimerkki on, että kovalla käytöllä oleviin julkisiin tiloihin on valittu lattiamateriaaleja, joita ei voi puhdistaa. Harvinaisempien pintamateriaalien ja haastavan mallisten tilojen puhdistus kyllä onnistuu, mutta siivouksen näkökulma pitää nostaa mukaan jo suunnitteluvaiheeseen, jotta ikäviltä ja paljon kustannuksia vaativilta yllätyksiltä vältytään. Pintamateriaalit ja ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siivouksen ylläpitokustannuksiin. Robotit tulevat lisääntymään myös siivous- ja puhtaanapidon alalla, mikä entisestään korostaa esteettömien tilojen ja esimerkiksi helposti siirrettävien kalusteiden merkitystä.

Alan ammattilaisten oma arvostus työtämme kohtaan

Me siivousalan ammattilaiset voimme päivittäin omassa työssämme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ala kehittyy. Vain arvostamalla itse omaa työtämme, voimme lisätä alan arvostusta yhteiskunnassa. Osallistumalla keskusteluun omissa kanavissasi voit vaikuttaa. Siivouksen merkityksestä muistuttaa myös valtakunnallinen Puhtauspäivä, jota vietetään vuosittain joulukuun alussa. ”Kiitä siivoojaa” -teemalla kulkevalla päivällä on tarkoituksena herätellä ihmisiä huomaamaan siivoustyön merkitys meille jokaiselle. Tule mukaan ja lue lisää kampanjasta SSTL Puhtausala ry:n verkkosivuilta.

Me Kristall Pro -tiimissä haluamme olla mukana jakamassa tietoa ja luomassa alalle uusia käytänteitä. Yhteiskunta ei voi toimia, jos siivous pysähtyy.

Puhtaus on terveyttä <3

Lue lisää työstämme siivousalan muutoksessa.